Goga Marine, Gemi Tamir & Bak?m?, Yeni ?n?aa Gemilerinin Elektrik ve Elektronik Donat?mlar?, Pano Yap?m? ve Otomasyon Sistemleri   

“Önce İnsan ve Güvenlik” prensibimiz, kazaları-meslek hastalıklarını-olağandışı yaralanma ve sağlık bozulmalarını baştan önleme, sürekli iyileştirme, tüm faaliyet süreçlerimizin yönetimi bazında çalışmalarımızın temelidir.
 

  •  En yeni ve güvenilir kişisel ve süreç kapsamlı İş Güvenliği ekipman, araç, metot ve teknolojileri kullanarak,

 

  • Tehlike ve riskleri önceden saptayıp; gereken önlemleri eksiksiz ve zamanında alma; gözden geçirilen öncü hedeflerle yöneterek yasal zorunluluklara yada tahammül edilebilecek düzeylere indirme,

 

  •  Acil durum ve doğal felaketlere tatbikatlarla hazırlanma,

 

  • “Planlı Eğitimler” ile tüm çalışanlar ve tedarikçilerimizin güncel teorik- pratik bilgiye ulaşmaları ve doğru kullanmaları temin edilerek,

 

  •  Yürürlükteki Yasal zorunlulukları,müşterilerimiz yada üyesi olduğumuz meslek kuruluşlarının şartlarını ve  değişimlerini güncel takip edip,uyarak,

 
Kuruluşumuzda “İş Sağlığı ve Güvenliği” Sorumluluğunu uluslararası yönetim standartları ve kültürleri doğrultusunda kurduğumuz  ve dokümante ettiğimiz sistemler ile yürüteceğiz ; performansını  tüm çalışanlarımızın katılımıyla sürekli geliştirerek sahip çıkacağız

Gemi Elektrik ve Elektronik Donatımları

Gemi Elektrik ve Elektronik Donatımları

Yeni İnşaa Gemilerinin Elektrik ve Elektronik Donatımları (Tanker, Kuruyük, Yat ve Enerji Gemileri)

İNCELE
Gemi Tamir & Bakımı

Gemi Tamir & Bakımı

Goga Marine olarak 7/24 fiyat avantajı ile bütün Türk limanlarında, yüzer durumda, açıkta, demirleme sahalarında tersanelerde havuzlama ve...

İNCELE
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

“Önce İnsan ve Güvenlik” prensibimiz, kazaları-meslek hastalıklarını-olağandışı yaralanma ve sağlık bozulmalarını ...

İNCELE